Przedszkole Publiczne Nr 29 im. Marii Konopnickiej

Warto przeczytać

Rady dla rodziców tworzących sytuacje

do rozwijania kompetencji językowych u dzieci 

opracowały: Kinga Onik, Anna Górka


 

"Dzieci w wirtualnej sieci" 

 


 

Skąd biorą się prodkuty ekologiczne

 

W roku szkolnym 2020/2021 w naszym przedszkolu realizowany jest ogólnopolski program edukacyjny opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi "Sąd biorą się produkty ekologiczne". Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia.
Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów dzieci, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych. Dlatego też zachęcamy do oglądnięcia webinaru z udziałem eksperta pod adresem:


https://www.youtube.com/watch?v=T6CeoPYysfk

 


Społeczne funkcjonowanie dzieci w przedszkolu.

Zrozumieć zachowanie dzieci.

opracowały: Małgorzata Pudełek, mgr Ewa Rubacha

 


 

 

Mój przedszkolak ładnie je

opracowała: Dominika Czyż

 


 

Lęki dziecka w czasach koronawirusa

opracowała: Maria Tarnopolska psycholog  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie

 


 

Życie pod jednym dachem – czy sielanka, jest możliwa?

Opracowała: Bernadetta Kogut, psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie

 


 

Drogi rodzicu baw się ze swoim dzieckiem matematyką!

Opracowała: Olga Solarz

 


 

Prawa dziecka

 

 


 

Sprawne ciało, sprawna ręka.

Opracowała: Małgorzata Podgórska

 


 

Statut Przedszkola 

 

 


 

Raport z ewaluacji problemowej przeprowadzonej w naszym przedszkolu .

czerwiec 2016