Przedszkole Publiczne Nr 29 im. Marii Konopnickiej

Kadra

Kadrę przedszkola tworzy grupa wykształconych, ambitnych, twórczych nauczycieli, zaangażowanych w pracę z dziećmi. Posiadają pełne kwalifikacje uprawniające do pracy w przedszkolu, liczne dodatkowe kursy i szkolenia.

 

DODATKOWE SPECJALNOŚCI

        NAUCZYCIELI

 

-OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

-NAUCZANIE POCZĄTKOWE

-PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

-TERAPIA PEDAGOGICZNA

-LOGOPEDIA

 

  KATECHEZĘ,JĘZYK ANGIELSKI I GIMNASTYKĘ KOREKCYJNĄ PROWADZĄ NAUCZYCIELE POSIADAJĄCY ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE