Przedszkole Publiczne Nr 29 im. Marii Konopnickiej

O przedszkolu

 
 
 
Przedszkole Publiczne nr 29 im. M. Konopnickiej w Tarnowie przy ul. Wilsona 50 usytuowane jest w centrum dużego osiedla mieszkaniowego, z dala od ruchu ulicznego i hałasu. W bliskim sąsiedztwie znajduje się Szkoła Podstawowa Nr 18. Placówka mieści się w budynku dwukondygnacyjnym, wolnostojącym, zaprojektowanym celowo do działalności przedszkolnej. Dysponuje 6 salami zajęć, salą gimnastyczną,  odpowiednim zapleczem higieniczno – sanitarnym, prawidłowo zorganizowanym blokiem żywieniowym.
Przedszkole aktualnie jest czynne od 6.30 do 16.30. Dzieci otrzymują w ciągu dnia trzy zbilansowane posiłki. Dodatkowo w każdej sali dostępna jest świeża woda do picia dla dzieci.
Funkcjonuje tu 6 oddziałów, do których uczęszcza 150 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Warunki lokalowe są bardzo dobre. Sale zabaw są słoneczne, przestronne, kolorowe, znajduje się w nich dużo zieleni. Wyposażone są w różnorodne zabawki, pomoce dydaktyczne wszechstronnie rozwijające dzieci. Każda sala posiada ciekawie zorganizowane kąciki zainteresowań, w których dzieci bawią się i działają. W każdej sali jest kącik muzyczny, plastyczny, techniczny, kącik książek, dla dziewczynek kącik lalek i kuchnia, a dla chłopców kącik budowlany i samochodowy.
Wokół budynku rozpościera się zielony ogród z kwitnącymi kwiatami, krzewami i drzewami. Ogród został tak zaprojektowany, aby oprócz zabaw i gier zręcznościowych na urządzeniach, można było prowadzić działalność plastyczno – techniczną. Ogród zyskał nowy wygląd w  2015r. Wyposażony został w nowe ,atrakcyjne, bezpieczne, certyfikowane urzadzenia do zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz stanowiska do odpoczynku dla starszych użytkowników ogrodu. W jednej z części znajduje się górka, która wykorzystywana jest do uprawiania sportów zimowych. Na jego terenie znajduje się również działka warzywna służąca zdobywaniu doświadczeń przyrodniczych i społecznych dzieci.
 
W placówce duży nacisk położony jest na współpracę z rodzicami, którzy licznie i chętnie uczestniczą w uroczystościach i imprezach, oraz czynnie włączają się w codzienne życie placówki. Przedszkole jest organizatorem różnorodnych imprez między - przedszkolnych: festyny rodzinne, ekologiczne, regionalne, akcje sprzątania świata. Dużą popularnością wśród dzieci cieszą się konkursy plastyczne, recytatorskie ogłaszane przez różne instytucje i placówki regionalne, wojewódzkie, ogólnopolskie, zdobywają w nich dyplomy i wyróżnienia. Na terenie przedszkola od wielu lat realizowane są programy autorskie dotyczące między innymi: edukacji plastycznej, ekologicznej, zdrowotnej oraz unijnej.
W przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe z j. angielskiego i gimnastyki korekcyknej.
Praca wychowawczo – dydaktyczna realizowana jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, której treści realizowane są poprzez;
- zatwierdzone programy pracy w przedszkolu
-programy autorskie
- różnorodne metody pracy.
Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Nasze przedszkole uczy tolerancji, wzajemnej akceptacji i zrozumienia, a przede wszystkim doskonale przygotowuje przedszkolaki do podjęcia edukacji szkolnej.
Zaangażowanie wszystkich pracowników w podnoszenie jakości świadczonych usług przy współpracy z rodzicami wpływa na wysokie oceny środowiska.