To takie proste!
Przedszkole Publiczne Nr 29 im. Marii Konopnickiej
Strona głowna  /  Ogłoszenia
Ogłoszenia

 

 

 

Ważna informacja o uruchomieniu Poradni

Szanowni Państwo,

W dniu 4 maja 2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, zgodnie z którym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie będzie stopniowo wznawiała działalność stacjonarną.

W pierwszej kolejności rozpoczniemy od przeprowadzania diagnoz, pod kątem wydania orzeczeń i opinii (o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidulanego nauczania, o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego). Natomiast inne czynności, jak np. terapia pedagogiczna czy logopedyczna, będą nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość. 

 

 

Więcej informacji na stronie http://ppptarnow.pl


Ostatnia aktualizacja: 2020-05-04